• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vyplnenú prihlášku Vám vytlačíme a v deň zápisu ju  podpisujú obidvaja rodičia. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. V prípade, že sa zápisu nezúčastnia obidvaja zákonní zástupcovia, je potrebné vyplniť a priniesť podpísané jedno zo zverejnených splnomocnení.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme, že ste si zvolili elektronickú formu prihlášky. Tešíme sa na osobné stretnutie pri zápise.