• Hodnotenie kvality aktualizačného vzdelávania

   •  

    Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom zvládania stresu a záťažových situácií

    Forma dištančná 20 hodín

     

    1. Hodnotenie spracovania dištančnej časti - online programu (zaškrtnite):

     

    1 - veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3- priemerné

    4- spokojný

    5- veľmi spokojný

    Prehľadnosť online programu:

    4,52

    Študijné materiály (videá a učebné texty):

    4,42

    Pracovné materiály (pracovné listy a iné):

    4,42

    Celkové hodnotenie spracovania dištančnej časti:

    4,40

     

    2. Hodnotenie obsahu vzdelávania (zaškrtnite):

     

    1 - veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3- priemerné

    4- spokojný

    5- veľmi spokojný

    Odbornosť obsahu:

    4,35

     

    Prínos pre prax:

    4,09

     

    Atraktivita, zaujímavosť obsahu:

    4,14

    Sumárne hodnotenie obsahu vzdelávania:

    4,19

     

    3. Sumárne hodnotenie vzdelávania (zaškrtnite):

     

    1 – veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3- priemerné

    4- spokojný

    5- veľmi spokojný

    Sumárne hodnotenie vzdelávania:

    4,28

     

     

    Vzdelávanie realizované v termíne: 27.02.2023 – 01.03.2023

    Počet účastníkov vzdelávania: 42