• Pokyny k platbám za pobyt dieťaťa v školskom klube detí v školskom roku 2023/2024


  • ZMENA POPLATKU ZA ŠKD

   Vážení rodičia, s účinnosťou od 01.09.2023 je výška mesačného poplatku stanovená  Dodatkom č. 4 k VZN Mesta Čadca č. 122/2011    20,00   € na jedno nezaopatrené dieťa.

   • Štafeta

   • Ako každý rok, tak aj tento , sa uskutočnila na našom ihrisku “Družinárska štafeta”. 🏃🏻‍♀️🏃🏽🏃🏼‍♀️🏃🏻
    Deti ŠKD už tradične hájili farby svojich oddelení so štafetovým kolíkom v ruke. V rámci tejto akcie prebehli aj iné aktivity. Napríklad hod pierkom 🎯 , kreslenie na asfalt 👩🏻‍🎨🧑🏼‍🎨 a pod.
    A nakoniec… sladká odmena 🍬🍬🍬🍬🍬🍬 a povznášajúci pocit 🌪 z pohybu a krásne stráveného poobedia.😀
   • Jarné tvorivé dielne v ŠKD

   • Jarné tvorivé dielne v ŠKD dopadli na výbornú. 🐞