• Školský rok 2022/ 2023

    9. 9. 2022. Dnes sme si so žiakmi pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pútavú prednášku  pre deti 4. - 9. roč. si pripravila p.uč. Kulichová.

    Európsky deň jazykov. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 sa v našej škole od 26.09. 2022 do 30.09. 2022 uskutočnili aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň. Počas tohto týždňa vyučujúce zapájali deti do rôznych aktivít. Vyučujúcim,  žiakom a dobrovoľníčke z Kericu patrí veľká vďaka za aktivitu a spoluprácu.

    V dňoch 20.9. – 21.9. 2022 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA,ktorú každoročne vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naša škola prispela čiastkou 190,60 €.

    30.9. Tematický deň - Dáždnikový deň – tvorivé aktivity s dáždnikmi na spríjemnenie sychravého počasia.

    26.9.-30.9.   Európsky týždeň športu – švihadlá.

    30. 9. 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili festivalu vedy  Európska noc výskumníkov konanej pod záštitou piatich slovenských univerzít.

    Dňa 7.októbra 2022 sa na škole uskutočnili Jesenné cvičenia v prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka a Účelové cvičenia pre žiakov 5. - 9. ročníka.

    7.10. 2022 - Dopravné ihrisko – 1.-2.ročník sa zúčastnil v spolupráci s Mestskou políciou výchovného pobytu na dopravnom ihrisku.

    V pondelok 10.10.2022 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.    Foto TU

    10.10.-14.10. Zber papiera

    12. 10. 2022 sa siedmaci sa zúčastnili exkurzie do papierne Petrus v obci Prietrž, ktorá je zaujímavá tým, že sa v nej papier vyrába ručne, čo si vyskúšali aj naši žiaci. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, kde si pozreli Mohylu M.R. Štefánika a vypočuli zaujímavú prednášku o  významnej osobnosti našej histórie.  Foto TU

    Dňa 14.10.2022 tretiaci vrámci prírodovednej a vlastivednej exkurzie navštívili Budatínsky hrad a Vodné dielo Žilina a tak spoznali o kúsok viac zo Žilinského kraja.       Foto TU

    Zberr papiera uskutočnil v dňoch 10.10. 2022 až 14.10.2022.

    14. 10. 2022 -  Dominik Klimek, náš bývalý žiak a úspešný reprezentant vo workoute, navštívil ôsmakov na hodine TSV. Najskôr im porozprával o 5 krokoch k úspechu a potom ukázal zopár workoutových zostáv, ktoré si vyskúšali aj naši chlapci. Bola to veľmi zaujímavá hodina a budeme potešení, ak nás Dominik opäť navštívi.Foto Tu

    17. 10. 2022 naši žiaci už po piatykrát navštívili protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu.
    Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.   Foto TU

    Škola v prírode - Terchová 10.10.-14.10.2022. Štvrtáci absolvovali jesennú školu v prírode v prostredí Malej Fatry.  V pondelok navštívili Mini Zoo pri hoteli Zbojník a zoznámili sa s animátormi. V utorok sa vydali hľadať rodný dom Juraja Jánošíka do neďalekej osady, na pamiatku si odniesli vlastnoručne vyrazenú mincu s podobizňou legendárneho zbojníka. V stredu ich cez Tiesňavy povozil Terchovský vláčik. Odvahu si vyskúšali na rozhľadni Terchovské srdce. Vo štvrtok sa vydali na sever hľadať Zvonicu u Marunov. V piatok spoznali históriu a krásy Oravského hradu. Zo školy v prírode sa vrátili plní skvelých zážitkov.  Foto TU

    17.10.-21.10. 2022 -  Zdravý farebný týždeň – žiaci sa učili podľa tohto plánu. Pondelok: zelený deň - Deň ovocia a zeleniny, Utorok: červený deň - Pohybom k zdraviu, Streda: modrý deň - Deň bez sladkostí, Štvrtok: biely deň - Deň mlieka, Piatok: žlto-oranžový deň - Deň bez stresu.

    Dňa 18. októbra 2022 sa uskutočnila literárna exkurzia pre žiakov 8. ročníka do Mošoviec, Tajova a historického jadra Banskej Bystrice. Cieľom cesty bolo sprístupniť nové informácie a expozície v mimoškolskom prostredí. Žiaci najskôr navštívili zrekonštruovaný rodný dom Jána Kollára v Mošovciach, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavosti zo života tohto predstaviteľa klasicizmu. Druhou zastávkou bol Tajov. V Tajove sa zúčastnili zážitkového učenia a bádania na tému Jozef Gregor-Tajovský, Hana Gregorová a Jozef Murgaš. Aj tu im rektorka povedala „pikošky“ zo života týchto osobností. Nakoniec si prezreli historické centrum Banskej Bystrice, videli ŠVK, pamätné tabule vzdelancov a literátov – Mateja Bella, Jána Bottu, Izidora Žiaka Somolického. Všetci naši ôsmaci sa aktívne podieľali na získavaní nových informácií, odniesli si cenné vedomosti, ktoré nie sú publikované ani na internete a boli s exkurziou veľmi spokojní. Foto TU

    21. 10. Jesenné slávnosti 1.stupeň – deti strávili jesenné popoludnie aktívnymi činnosťami súvisiacimi s jeseňou. Prebehla promenáda originálnych jesenných masiek, veselý jesenný tanec, tvorivé dielne z jesenných materiálov a večerný pochod masiek s lampiónmi. 2022.  Foto TU

    Október 2022  - Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci z I. aj II. stupňa na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Lukavci. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom zo stredných Čiech páčiť.  FotoTU


    26. 10. 2022 - Po dvojročnej pandemickej prestávke sa opäť uskutočnili obľúbené Jesenné slávnosti pre žiakov z II. stupňa. Po tvorivých dielňach, na ktorých žiaci vyrábali jesenné výrobky, sa v hale začala pravá jesenná tancovačka. Bolo vidieť, že deti si ju po dvojročnej prestávke naozaj užili. Slávnosti sme ukončili na školskom ihrisku zapálením sviečok v lampiónoch a vyrobených svietnikoch.
    Ďakujeme všetkým organizátorom vydareného podujatia, deviatakom za nádherné svietniky a skvelú hudbu, no a deviatačkam za jesennú vílu, ktorá bude ozdobou našej haly.  Foto TU

    Dňa 27. októbra 2022 sa šiestaci z našej školy zúčastnili výtvarnej, literárnej a dejepisnej exkurzie do Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Martina, aby získali nové poznatky a informácie z oblasti výtvarnej a literárnej výchovy aj dejepisu. V Ružomberku  navštívili  Galériu Ľudovíta Fullu, v ktorej žiakom zaujímavým a estetickým spôsobom prezentovali život a tvorbu tohto umelca, ktorý nielenže  maľoval optimistické obrazy, ale aj ilustroval mnohé známe detské knihy, navrhoval detské skladačky a hračky. Pozreli si aj aktuálnu výstavu Pred zrkadlom. Tá predstavovala päť výtvarných umelkýň a dizajnérok, autoriek z rôznych oblastí aplikovaného umenia a dizajnu, ktoré svojimi prácami participujú na spoločnej inštalácii. Súčasťou expozície bola aj výstava Fulla a Benátky. Benátky – mesto sen, mesto  mýtus, mesto legenda – vždy priťahovali najmä umelcov, ktorí tam prichádzali študovať, žiť, tvoriť, inšpirovať sa, maľovať... Žiaci si tvorivou aktivitou vyskúšali svoju kreativitu a vytvorili vlastné vydarené diela. So záujmom si prešli aj výstavu prác ponúkaných na predaj s názvom Final Sale. Liptovskom Mikuláši sa cestou na námestie zastavili pri rodnom dome s pamätnou tabuľou venovanou slovenskému hudobnému skladateľovi Jánovi Levoslavovi Bellovi a na Kostole sv. Mikuláša si pozreli slnečné hodiny, ktoré zdobí keramický reliéf zachycujúci boj sv. Juraja s drakom. Svoje vedomosti obohatili aj v prostredí Múzea Janka Kráľa, v Mikulášskej mučiarni a v Súdnej sieni. Páčila sa im aj aktuálna výstava ako spestrenie náročného programu – 90. výročie organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši.
    Návštevou Rodného domu súrodencov Rázusovcov – spisovateľov - ukončili pútavú expozíciu. Priestory „Rázusovie domu“ sú venované Martinovi Rázusovi, jeho sestre, poetke Márii Rázusovej-Martákovej i ďalším súrodencom, ako aj slávnym osobnostiam – rodákom z Vrbice. Jedným z nich bol Pavol Socháň - fotograf, maliar, etnograf, dramatik a publicista, ktorý  sa právom zaraďuje medzi výrazné osobnosti  európskej fotografie.
    Unavení, plní dojmov a vedomostí, šiestaci zvládli aj poslednú zastávku – Národný cintorín v Martine a pozreli si aj budovu Slovenského národného múzea.

    V mesiaci október sme sa so žiakmi 5.-8. ročníka zapojili na hodinách Informatiky do Európskeho týždňa programovania. Žiaci si skúšali blokové programovanie pomocou stránky code.org, tvorili jednoduchú hru v prostredí programu Scratch a vyskúšali si kódovanie s micro bitom na stránke makecode.microbit.org, kde  simulovali počítadlo ľudí a  krokomer.

    V týždni od 7.11. do 11.11. 2022 sa žiaci 3. - 8. ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže iBobor.

    16.11. 2022 - Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej aktivity s názvom Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť! Žiaci si priniesli rapkáče, hrkálky, bubny a počas veľkej prestávky na školskom dvore vyslali signál, že nie sú ľahostajní voči násiliu. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Sprievodnými akciami bubnovačky boli diskusie na túto citlivú tému.

    16.11. 2022 - Vybíjaná 4.roč.

    21.11.-2.12.2022 Zbierka pre seniorov – darčeky pre DSS. 

    22.11. 2022 - Tematický deň - Pyžamový deň – veselé učenie v pyžamkách a s obľúbenými plyšiakmi.Viete, ako sa dá prežiť školský deň v pyžame, v župane, s plyšiačikom a v hebkých papučkách?
    Takto:na slohu sme snívali najlepší sen, aký sa nám môže snívať, jednotky dĺžky sa nám zišli pri meraní plyšákov, kreslili sme si diktát o chlapcovi s vankúšom, v skupine sme za 2 minúty tvorili slová súvisiace so slovom PYŽAMO či PAPUČE, písali sme vety podľa skutočnosti: „Väčšina má mäkkučké pyžamo.“ Cvičili sme s vankúšmi ako s netradičným náradím, drepovali s plyšákmi, pomenovali sme časti tela plyšákov v angličtine, tancovali sme s plyšákmi a spievali plyšákom uspávanky, mali sme pyžamovú party, skladali sme pyžamo z papiera, relaxovali sme strapatí.

    30.11. 2022 - Detský čin roka 2022 – zoznámili sme sa s nominovanými príbehmi a zapojili sme sa do hlasovania o detský čin roka.

    5.12. Mikulášsky deň – tematický deň s veselými čiapkami a návštevou Mikuláša, čerta a anjela.

    6.12. Kysucká knižnica – 1.stupeň pravidelne navštevuje Kysuckú knižnicu.

    Dňa 9.12. a 16.12. 2022 sa žiaci 2. stupňa sa zúčastnili Adventného programovania v Scratchi. Vytvárali animáciu ozdobovania vianočného stromčeka a jednoduchú vianočnú hru. Záujemci o programovanie sa môžu tešiť na Zimné programovanie v januári.

    14.12. Vianoce v meste – 4.A – štvrtáci boli pozvaní na zdobenie vianočných stromčekov a primátorskú kapustnicu v centre mesta.

    15. 12. 2022 - Remeslá a krásne vianočné tradície ožili v našej škole. Vôňa ihličia, domáceho chleba, vianočky, vianočných oblátok, perníkov a včelieho vosku vyvolala tú správnu sviatočnú atmosféru. Potešili sme sa pohľadom na krásne ručné výrobky z drôtu, vianočné ikebany, háčkované i papierové ozdoby na vianočný stromček. Žiaci si vyskúšali techniky ako dekupáž, bodkovaná mandala a origami. Všetci prežili krásny a pokojný predvianočný podvečer. Foto TU

    16.12. Vianoce s Kelčovanom – predstavenie v DK.

    27.1.2023 Deň zábavných okuliarov – tematický deň s tvorivými aktivitami.

    V dňoch 13.02.2023 – 17.02.2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku SKI Makov. Počasie sme mali premenlivé aj nám pršalo, aj svietilo slniečko. Snehu na svahu však bolo dosť. Všetci sme sa veľmi tešili. Lyžiari, že si zalyžujú, nelyžiari, čo ich čaká. Pobyt nám spríjemňovala chutná domáca kuchyňa, za čo patrí poďakovanie pani kuchárkam aj lyžiarskemu stredisku. Žiaci boli zodpovední, nelyžiari zvládli základy lyžovania a lyžiari si zdokonalili svoju lyžiarsku techniku. Tento týždeň ubehol veľmi rýchlo a bude pre nás všetkých nezabudnuteľný.

    Noc zo 17. 03. 2023 na 18.3.2023 prežili a prespali naši žiaci prvého stupňa v škole spolu s H. Ch. Andersenom a jeho knihami. Zažili noc plnú čítania a spoznávania nových príbehov, vytvárania leporiel, komixov, kopec zábavy, tanca, súťaží, ale aj hľadanie pokladu. Veríme, že tak ako pani učiteľky aj žiaci si odniesli z tejto noci len a len príjemné pocity, zážitky a spomienky.

    23. 03. 2023 - Dnešné popoludnie sa nieslo v znamení tvorivosti našich žiakov. V našej škole sa totiž uskutočnil už 3. ročník Tvorivého popoludnia.
    V rámci netradičného vyučovania predmetov  svojimi vedomosťami, zručnosťami, tvorivosťou a nápaditosťou žiaci dokazovali, že takéto vyučovanie im sedí a veľmi ich baví.
    Aj tento rok prebehla aktivita s pozitívnym ohlasom, čo nás veľmi teší a tešíme sa na ďalší ročník.

    30. 03. 2023 sa už po druhýkrát uskutočnili Workshopy - kreatívne kurzy, tentoraz s veľkonočnou a jarnou tematikou. Detičky sa snažili a pod vedením šikovných pani učiteliek vytvorili nádherné výrobky.

    Dňa 10.5. a 12.5. navštívili žiaci 7.A Kysuckú knižnicu v Čadci. Učili sa programovať cesty pre ozoboty. Programovanie je súčasťou vyučovacích hodín Informatiky.


    23. 5. 2023 - Aj vonku sa perfektne učí.
    Štvrtáci v školskej záhrade merali dĺžku živočíchov, čo nestihli ujsť. Vzdialenosť, ktorú preletela odkopnutá šiška. Výšku nedávno zasadeného smrečka, priemer dažďovej machule ...a podobne. Druháci sa zahrali na bádateľov s lupami, odvážne sledovali život a bzukot v blízkosti školy. Neodolali kreatívnej tieňohre na ihrisku, pri ktorej perfektne spolupracovali. Tretiaci sa zaoberali zvukmi a angličtinou, pri čom sa aj riadne zabavili.

    Tretí májový týždeň absolvovalo 48 žiakov 3. ročníka školu v prírode. Po príchode do cieľa, k hotelu Hrabovo, nás privítalo krásne horské prostredie, ležiace na okraji Národného parku Veľká Fatra. V známej turistickej lokalite na Liptove, neďaleko Ružomberka, sme strávili týždeň plný objavovania krás tunajšej prírody, ale aj získavania nových zážitkov a priateľstiev. Terasa hotela Hrabovo, kde sme boli ubytovaní, nám poskytla očarujúci výhľad na Chočské vrchy, vodnú nádrž a na okolitú prírodu. Pobyt bol naplnený rôznymi aktivitami: rozcvičky na čerstvom vzduchu, vychádzky, tímové hry, súťaže, tvorivé dielne, diskotéka, k tomu chutná strava, ale aj nejaký čas strávený učením - to bola náplň pobytu v škole v prírode. Mali sme tiež možnosť vidieť z diaľky hrad Likava, odviezť sa lanovkou na Malinô Brdo a odtiaľ peši až k osade s názvom Vlkolínec. Táto je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO a je najzachovalejšou rezerváciou ľudovej architektúry na Slovensku. Navštívili sme aj čarokrásnu Čutkovskú dolinu. Nachádza sa tu rybník so pstruhmi a salaš so zvieratkami, z ktorých mali žiaci veľkú radosť. Zaujímavá bola aj prechádzka po ceste obra Čutka, tzv. Obrovej ceste, kde sme mali možnosť vidieť na vlastné oči jeho stoličku, okuliare, ďalekohľad, prsteň, pastelky či štipec. Cestou domov sme navštívili aj Oravský hrad. Škola v prírode je pre väčšinu detí, ale aj pre učiteľov, príjemným spestrením každodennej rutiny. Pre tie, ktoré žijú v meste, navyše zdravotným prínosom a pre učiteľov príležitosťou spestriť vyučovanie prírodovedy, vlastivedy, telesnej, pracovnej a výtvarnej výchovy.

    Dňa 25. mája 2023 sa ôsmaci z našej školy zúčastnili výtvarnej, literárnej a dejepisnej exkurzie do Ružomberka a Liptovského Mikuláša, aby získali nové poznatky a informácie z oblasti výtvarnej a literárnej výchovy aj dejepisu. V Ružomberku  navštívili  Galériu Ľudovíta Fullu, v ktorej žiakom zaujímavým a estetickým spôsobom prezentovali život a tvorbu tohto umelca, ktorý nielenže  maľoval optimistické obrazy, ale aj ilustroval mnohé známe detské knihy, navrhoval detské skladačky a hračky. Svoje vedomosti obohatili aj v prostredí Múzea Janka Kráľa, v Mikulášskej mučiarni a v Súdnej sieni. Návštevou Rodného domu súrodencov Rázusovcov – spisovateľov - ukončili pútavú expozíciu. Exkurzia splnila účel získavania nových vedomostí a podnetov v mimoškolskom prostredí.

    Žiaci 5. ročníka navštívili 30. mája rozprávkovú dedinu HABAKUKY v Donovaloch, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry. Piataci videli originálnu rozprávkovú architektúru, interaktívne divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel. Aj vďaka peknému počasiu odchádzali domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.