• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Čitateľský kútik

   • 17. 6. 2024
   • S radosťou oznamujeme, že naša škola otvorila nové čitateľské kútiky, ktorý sú určené pre všetkých žiakov túžiacich po dobrodružstvách v knižnom svete. Tieto kútiky sú výsledkom úsilia vedenia školy, pedagógov a veľkorysej finančnej podpory Občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ.

    Hlavným cieľom čitateľského kútika je motivovať žiakov k pravidelnému čítaniu a podporiť ich čitateľskú gramotnosť. Vytvorením príjemného a inšpiratívneho prostredia chceme prebudiť radosť z čítania a ukázať, že knihy sú nielen zdrojom informácií, ale aj skvelým spôsobom, ako tráviť voľný čas. V našich kútikoch, ktoré sa nachádza v hale školy a v triedach na prvom stupni, nájdu žiaci široký výber kníh – od klasických diel až po moderné bestsellery, ktoré uspokoja každého mladého čitateľa. Veríme, že čítanie je kľúčom k rozvoju vedomostí, kreativity a kritického myslenia našich detí.

   • Čitateľský kútik: Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto

   • 29. 5. 2024
   • ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

    Pracovná pozícia: školský psychológ

    Termín nástupu: 01.09.2024

    Pracovný pomer: na dobu určitú

    Druh pracovného úväzku: 100%

    Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

    Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

   • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
   • Beseda s Tiborom Hujdičom

   • 16. 6. 2024
   • V utorok 11.06.2024 objavovali štvrtáci v Kysuckej knižnici “To najlepšie v knihách ukryté “ s Tiborom Hujdičom alias pánom Mrkvičkom. Hravo a zábavne si vypočuli niekoľko príbehov a možno sa z niektorých nečitateľov stanú čitatelia.

   • Beseda s Tiborom Hujdičom: Čítať viac
   • Výchovný koncert ZUŠ

   • 16. 6. 2024
   • Základná umelecká škola pre žiakov 1. stupňa dnes pripravila milý koncert, na ktorom vystúpili i žiaci našej školy a predviedli svoj hudobný talent. . Ďakujeme za príjemne strávený čas.

   • Výchovný koncert ZUŠ: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.