• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Návšteva Kysuckého múzea

   • 28. 2. 2024
   • 4.A dnes navštívila Kysucké múzeum. Páčila sa nám výstavka “Ide, ide vláčik”. Obdivovali sme krásne veľkonočné výrobky. Niečo sme si aj nakúpili.

   • Návšteva Kysuckého múzea: Čítať viac
   • Vybíjaná mladších žiakov

   • 28. 2. 2024
   • V utorok 27.02.2024 naši mladší žiaci obsadili fantastické 2.miesto vo vybíjanej. Poradili si so ZŠ J.A. Komenského a ZŠ Rázusova, remizovali so ZŠ Čierne a jedinú tesnú prehru zaznamenali so ZŠ s MŠ Podzávoz. Blahoželáme!!!

   • Vybíjaná mladších žiakov: Čítať viac
   • Prednášky, besedy zamerané na ochranu pred šikanovaním

   • 23. 2. 2024
   • S nárastom sociálnych médií bol zaznamenaný aj nárast šikany, či kyberšikany. Aj preto sa u nás v škole mesiac január niesol v podobe besied, prednášok, či aktivít zameraných na ochranu pred šikanovaním. Vo vybraných triedach sa so žiakmi hovorilo o tom, čo je to šikanovanie, ako a komu ho treba ohlásiť, kde vyhľadať pomoc... Prednášky boli realizované pod záštitou p. riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Pavly Šimekovej, MBA, LL.M a koordinátorky ochrany detí pred násilím p. Bednárovej. Aktivity zamerané na prevenciu proti šikane žiaci absolvovali so sociálnymi pracovníčkami z internetovej poradne pre mladých IPčko (internetová linka dôvery).

   • Prednášky, besedy zamerané na ochranu pred šikanovaním: Čítať viac
   • Ekonomická olympiáda

   • 23. 2. 2024
   • Nellka Kubjatková získala 2. miesto v Žilinskom kraji v Ekonomickej olympiáde pre základné školy. Test urobila na 92 % . Tešíme sa z jej úspechu a gratulujeme!!!

   • Ekonomická olympiáda: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.