• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Voľné pracovné miesto

   • 16. 5. 2024
   • UČITEĽ MATEMATIKY

    ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

    Pracovná pozícia: učiteľ matematiky

    Termín nástupu: 01.09.2024

    Pracovný pomer: na dobu určitú

    Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

    Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

   • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
   • Vážení rodičia!

   • 28. 5. 2024
   • Zápis detí 1. - 3. ročníka do školského klubu detí na škplský rok 2024/2025 sa koná v týždni od 3. do 7. júna 2024. Bližšie informácie vám boli doručené cez EDUPAGE stránku školy.

    Zápisný lístok do ŠKD na stiahnutie: skd.pdf

   • Vážení rodičia!: Čítať viac
   • Potravový reťazec - štvrtý ročník

   • 28. 5. 2024
   • Štvrtáci na prírodovede vonku zostavili potravový reťazec. Skupiny používali rôzne stratégie a predviedli rozsiahle vedomosti, ktoré prezentovali triede.

   • Potravový reťazec - štvrtý ročník: Čítať viac
   • OK v školskej atletike

   • 23. 5. 2024
   • Dnes sa naši žiaci a žiačky zúčastnili okresného kola v školskej atletike. Absolvovali disciplíny ako beh na 60 m a 800m, skok do diaľky, skok do výšky, hod vortexom, vrh guľou a štafetový beh. Podali super výkony a našu školu skvele reprezentovali vo všetkých športových disciplínach. Chlapci obsadili 8.miesto a dievčatá krásne 3.miesto.

   • OK v školskej atletike: Čítať viac
   • ŠKOLSKÝ VÝLET - STREČNO

   • 23. 5. 2024
   • Dnes 23.05. 2024 si naši tretiaci užili výlet na Strečno. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o histórii a rôznych zaujímavostiach hradu. Počasie nám prialo, nálada bola výborná. Na záver si deti kúpili pekné suveníry.

   • ŠKOLSKÝ VÝLET - STREČNO: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.