• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Uzatvorenie školského ihriska

   • 16. 7. 2024
   • Vážení rodičia, vážení obyvatelia sídliska Žarec, milé deti!

    Na základe správy bezpečnostného technika o stave školského ihriska sa ihrisko uzatvára z dôvodu, že priestory ihrísk nie sú spôsobilé prevádzky z hľadiska bezpečnosti. Školské ihrisko sa uzamyká a označuje sa zákazom vstupu až do odvolania.

   • Uzatvorenie školského ihriska: Čítať viac
   • Maksík - matematická súťaž

   • 27. 6. 2024
   • Maksík - matematická súťaž pre bystré hlavy. Z našej školy sa do nej zapojilo 19 žiakov z 1.stupňa. Najúspešnejšia bola Liliana Mikulová z 2.A. Všetci boli odmenení diplomom a malou odmenou. Blahoželáme.

   • Maksík - matematická súťaž: Čítať viac
   • Wocabee - najusilovnejší žiaci na 1. stupni

   • 27. 6. 2024
   • Veľká pochvala patrí žiakom 1. stupňa, ktorí v tomto polroku usilovne pracovali v aplikácii Wocabee . Tí najlepší, Kristínka Krelová, Laura Pajonková a Patrik Poláček, získali viac ako 55 000 bodov. Snažili sa i mnohí ostatní žiaci a určite sa zlepšili v svojej angličtine.

   • Wocabee - najusilovnejší žiaci na 1. stupni : Čítať viac
   • Čitateľská súťaž

   • 26. 6. 2024
   • Žiaci druhého ročníka celý školský rok čítali ako o dušu a za to si v Kysuckej knižnici prevzali nádherné ceny. Blahoželáme!!!

   • Čitateľská súťaž: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.