• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

   • 12. 2. 2024
   • Pracovná pozícia: pedagogický asistent

    Termín nástupu: 01.03.2024

    Pracovný pomer: na dobu určitú

    Druh pracovného úväzku: 100%

    Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

    Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

   • ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru : Čítať viac
   • Prednášky, besedy zamerané na ochranu pred šikanovaním

   • 23. 2. 2024
   • S nárastom sociálnych médií bol zaznamenaný aj nárast šikany, či kyberšikany. Aj preto sa u nás v škole mesiac január niesol v podobe besied, prednášok, či aktivít zameraných na ochranu pred šikanovaním. Vo vybraných triedach sa so žiakmi hovorilo o tom, čo je to šikanovanie, ako a komu ho treba ohlásiť, kde vyhľadať pomoc... Prednášky boli realizované pod záštitou p. riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Pavly Šimekovej, MBA, LL.M a koordinátorky ochrany detí pred násilím p. Bednárovej. Aktivity zamerané na prevenciu proti šikane žiaci absolvovali so sociálnymi pracovníčkami z internetovej poradne pre mladých IPčko (internetová linka dôvery).

   • Prednášky, besedy zamerané na ochranu pred šikanovaním: Čítať viac
   • Ekonomická olympiáda

   • 23. 2. 2024
   • Nellka Kubjatková získala 2. miesto v Žilinskom kraji v Ekonomickej olympiáde pre základné školy. Test urobila na 92 % . Tešíme sa z jej úspechu a gratulujeme!!!

   • Ekonomická olympiáda: Čítať viac
   • 1.ročník Rodičovského večierka

   • 22. 2. 2024
   • Máme za sebou 1.ročník Rodičovského večierka. Pri jeho organizácii mi pomáhalo viacero ľudí z radov rodičov, a ich rodinných príslušníkov. Osobitne musím vyzdvihnúť moju manželku Lenku, pani Janku Harcekovú a pani Janku Pajonkovú. Poďakovať musím aj vedeniu mesta Čadce a našej školy, na čele s pánom primátorom, ktorí nám ochotne dali k dispozícii priestory školy. Večierok obohatilo aj vystúpenie mažoretiek z ELLČAČA Čadca-Raková a našich malých spevákov z 5.ročníka. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nám venovali dokopy 70 cien, ktoré im boli veľmi pekne odprezentované. Celá myšlienka však dostala ten pravý zmysel až vtedy, keď sa nám vypredali všetky lístky /102 hostí/, za čo chcem poďakovať všetkým účastníkom. Chutné koláče nám pripravila cukrárska výroba pani Marcely Lašovej. Cateringové služby nám zabezpečila Luna restaurant, a vracajúce sa prázdne taniere svedčili o tom, že ľuď

   • 1.ročník Rodičovského večierka: Čítať viac
   • Slovenčina trochu inak

   • 22. 2. 2024
   • Čo ma spoločné slovenský jazyk a microbit? Na túto otázku by vám vedeli dať odpoveď žiaci 5. B a 8. B. Svoje vedomosti si otestovali a odpovede posielali prostredníctvom microbitu. Hodina žiakov veľmi zaujala a s každou správnou odpoveďou ich bavila čoraz viac.

   • Slovenčina trochu inak: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.