• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Mikuláš

   • 7. 12. 2023
   • Dnes sme v našej škole privítali vzácnu návštevu. Prišiel medzi nás Mikuláš , dvaja anjeli a partia čertov. Veru, bolo veselo a v niektorých triedach i horúco. Okrem bohatej sladkej nádielky sa štedro rozdávali i čertovské sadze. Samozrejme, pre šťastie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

   • Mikuláš: Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto

   • 6. 12. 2023
   • ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

    Pracovná pozícia: vychovávateľ do ŠKD

    Termín nástupu: 08.01.2024

    Pracovný pomer: na dobu určitú

    Druh pracovného úväzku: 80%

    Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

    Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

   • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
   • Darujme Vianoce seniorom

   • 6. 12. 2023
   • V tomto týždni odovzdávame darčeky pre seniorov v CSS Žarec, DSS Horelica a DSS Zborov nad Bystricou.

    Srdečne ďakujeme všetkým rodičom, žiakom a zamestnancom za veľké množstvo potrebných vecí, ktoré spríjemnia starčekom a starenkám nielen vianočné sviatky, ale si aj uvedomia, že stále existuje mnoho ľudí, ktorí vedia pomôcť v ťažkých životných chvíľach.

   • Darujme Vianoce seniorom: Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.