• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO

   • 18. 4. 2024
   • V stredu 17.04.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Sily si zmerali najlepší speváci z jednotlivých tried.

    V 1. kategórii zvíťazila Emka Gregušová, na 2. mieste sa umiestnil Alexko Moskáľ a 3. miesto patrilo Sofii Holáňovej a Natálke Hnidec.

    V 2. kategórii zvíťazila Laura Pajonková, na druhom mieste sa umiestnil Oliver Végh a na 3. mieste Julka Harvanová a Miška Chrastinová.

   • SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO: Čítať viac
   • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

   • 16. 4. 2024
   • Dnes sa naši štvrtáci stretli so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Beseda sa konala v Kysuckej knižnici. Pani spisovateľka pútavo rozprávala o svojej tvorbe, motivácii k písaniu,či osobnom živote. Žiaci sa okrem iného dozvedeli aj ktorú knihu napísala ako prvú, alebo ktorá kniha jej dala najviac zabrať, či koľko zvierat má doma. Po besede odpovedala na ich zvedavé otázky. A na záver si žiaci mohli kúpiť knihu,do ktorej dostali od pani spisovateľky venovanie.

   • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou: Čítať viac
   • Vesmír očami detí

   • 15. 4. 2024
   • Pekný úspech dosiahla Petra Pastvová zo 4.B a Mia Klieštiková z 1.A vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Práce oboch dievčat boli v okresnom kole ocenené a postúpili do ďalšieho kola. Gratulujeme!

   • Vesmír očami detí : Čítať viac
 • Prečo si zvoliť nás?

   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Športové úspechy
   • Vynikajúce športové úspechy, učiť sa je jednoduchšie vo fit a v zdravom tele.
   • Veľká knižnica
   • Žiaci majú prístup do našej knižnice s veľkým množstvom úžasných kníh.
   • Odborné učebne
   • Moderné vybavenie odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky, dve učebne informatiky, tri telocvične.
   • Školský klub detí
   • ŠKD v prevádzke 6:45 - 7:45 - ranný klub, 11:35 - 17:00 - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.
   • IKT v edukácii
   • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo všetkých triedach.
   • Kvalitné vzdelávanie
   • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovaní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie, uskutočňovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
   • Individuálny prístup v edukácii
   • Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa, CPP v Čadci, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.